Krav på ytterligare höjning av assistansersättning

BUDGET. Vänsterpartiet har i förhandlingar med regeringen medverkat till en uppräkning av schablonbeloppet för assistansersättningen. Men Vårdföretagarna anser att höjningen är långt ifrån tillräcklig.

Schablonuppräkningen för assistansersättningen låg på 1,05 procent för år 2017, men de kommande tre åren ska uppräkningen vara 1,5 procent, enligt en uppgörelse mellan regeringen och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen. Timschablonen höjs därmed till 295,4 kronor per timme, vilket innebär en höjning med 4,4 kronor i timmen jämfört med 2017.

– Med den här reformen ger vi förutsättningar för en förbättrad kvalitet både för dem som behöver personlig assistans och för dem som arbetar som personliga assistenter, kommenterar Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson, i ett pressmeddelande.

Branschorganisationen Vårdföretagarna välkomnar höjningen, men anser samtidigt att den inte är tillräcklig.

Login