RFSL vill se en folkhälsolag för sexuell hälsa

SEXUALITET. Folkhälsomyndighetens nationella strategi för sexuell hälsa visar att undervisningen om sexualitet och relationer måste utvecklas. RFSL vill se mer konkreta åtgärder för hbtqi-personer.

– Det är viktigt att strategin inte bara blir ord på ett papper, säger Cal Orre, RFSL.

Foto: Isabell Höjman/TT

Folkhälsomyndigheten (FHM) har tagit fram en nationell strategi för att nå en god, jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i befolkningen.

Enligt FHM är utgångspunkten för arbetet med SRHR är en positiv och ansvarsfull sexualsyn där samtycke, som grundar sig i frivillighet, ömsesidighet, egenmakt och respekt, ingår.