Bättre information till patienter i tandvården

UTVÄRDERING. Patienternas ställning mot tandvården måste stärkas, konstaterar utredningen om ett förbättrat tandvårdsstöd. 

– En bra reform som kan bli bättre, sade regeringens särskilda utredare Bengt Germundsson på en pressträff under måndagen efter att ha överlämnat sitt betänkande till Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S). 

Utredaren har kommit fram till att även om patienter generellt är nöjda, så är de underlägsna gentemot tandvården. Patienternas kunskap och informationen om priser och kvalitet från vårdgivarnas sida är begränsad. Därför föreslår Germundsson att den nuvarande tjänsten för prisjämförelse ska förstärkas och göras obligatorisk för alla vårdgivare som vill ta del av Försäkringskassans system för tandvårdsstödet. Detta ska leda till att patienter kan jämföra pris och kvalitet före besöket.

Även om reformen har varit framgångsrik så pekar utredaren på att det inte går att säkerställa om en större andel av befolkningen besöker tandvården än före reformen. Detta eftersom det inte finns några undersökningar från tiden före reformen att jämföra med.

Login