Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev. 

Våren 2020 är våren som kommer sätta spår i svensk vårdpolitik för en lång tid framöver.

Vi på Altinget har levt med en intensiv bevakning av regeringsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer på presskonferens efter presskonferens.

Coronapandemin har satt svensk hälso- och sjukvård i centrum på fler sätt. Frågor om välfärdens organisering, kompetensförsörjning, psykisk ohälsa och äldrevårdens brister har blivit smärtsamt aktuella. Kanske kan pandemin och efterföljande politiska diskussioner medföra något positivt, på sikt.

Login