Översyn av e-cigaretter får kritik: "Häxjakt"

TOBAKSLAGEN. Ny utredning ska se över regleringen av "vitt snus" och e-cigaretter, några av de tobaksfria produkter som är populära bland ungdomar. Men Centerpartiets (Cuf) och Liberalernas (Luf) ungdomsförbund är kritiska till en eventuellt skärpt lagstiftning.

Tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter har blivit allt mer populärt, men i dagsläget saknas tydlig reglering och skyddslagstiftning kring produkterna. Regeringen har därför beslutat om en översyn på tobaksområdet, och ska ta ställning till om lagstiftningen bör skärpas.

Utredningen välkomnas av Tobaksfakta, en ideell intresseorganisation som arbetar för ett tobaksfritt samhälle. De tycker att det är på tiden att alla nikotinprodukter behandlas och regleras på samma sätt.

– Nya produkter ger nya problem. Nikotin är en av våra mest beroendeframkallande droger – det är inte att leka med, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert på Tobaksfakta, till Altinget.

Login