Temporära registerregler om arv och miljö förlängs

FORSKNING. I november 2013 kom en lag om register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa. Lagen är bara temporär då frågan ses över inom Regeringskansliet och en ny lag väntas inom ett par år. Den temporära lagen gäller fram till den 31 december 2015, men i väntan på den nya lagen föreslår regeringen att den gamla förlängs till 31 december 2017.

Lagen gäller behandling av personuppgifter med den enskildes samtycke.

Enligt lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa får personuppgifter bara behandlas för att:

 

Login