SCB ska täppa till lucka i statistiken

UPPFÖLJNING. Statistiska centralbyrån får i uppdrag av regeringen att ta fram statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Sverige välkomnar uppdraget, men påminner om att det är grupper som kan vara svårare att nå än andra.

Foto: Pixabay
Johanna Alskog

Funktionsrätt Sverige ser positivt på att SCB nu åter får i uppdrag av regeringen att ta fram statistik för levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, enligt Mia Ahlgren, utredare på Funktionsrätt Sverige. Den statistik som finns på olika områden i dag brister ofta då dessa grupper ofta överhuvudtaget inte finns med i underlaget, exempelvis på utbildningsområdet.

– Samtidigt vet vi att vi har medlemsförbund där 50 procent av barnen är hemmasittare. Ska man lösa de här problemen måste man ha reda på fakta och ha indikatorer som kan följas upp över tid. Samtidigt gäller det att vara medveten om att siffrorna är jämförelsevis små, det är små grupper om man jämför med hela befolkningen, säger Mia Ahlgren till Altinget.

Glapp sedan 2016

Under åren 2011-2016 hade SCB i uppdrag att redovisa och utveckla data om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Men när den funktionshinderspolitiska strategin upphörde att gälla, så upphörde även uppdraget och uppföljningen upphörde.

Även om SCB hade uppdraget under flera år, så saknas ändå en nationell definition av funktionsnedsättning. Då och då används till och med olika definitioner inom en och samma myndighet, konstaterar regeringen i uppdraget till SCB. När SCB nu får ett nytt uppdrag av regeringen att ta fram statistik för levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning, så ska myndigheten samtidigt göra en översyn av definitionen av funktionsnedsättning. 

För möjligheten att följa utvecklingen mot det nationella målet för funktionshinderspolitiken men också nationella mål inom andra samhällsområden och inom ramen för Sveriges internationella åtaganden exempelvis vad gäller Agenda 2030 och mänskliga rättigheter är det nödvändigt att relevant statistik finns att tillgå.

 – Det är siffror och uppgifter som är svåra att hitta, samtidigt vet vi att problemen i de här grupperna är extra stora. Därför är det viktigt att man hittar metoder att synliggöra det här, utan att stigmatisera, säger Mia Ahlgren.

Svårare att nå

Funktionshindersrörelsen kommer att få möjlighet att säga sitt, enligt uppdraget.

– Det står i uppdraget att SCB ska samarbeta med oss och det hoppas vi verkligen att vi får. Det är mycket att tänka på, inte minst hur man når de här grupperna och hur man ställer frågorna, säger Mia Ahlgren.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00