Artikel


Sjuka studenter i kläm mellan två departement

Sjuka studenter i kläm mellan två departement

UPPDRAG. Frågan om studenters tillgång till hälsovård är uppdelad mellan två departement. Men nu vill utbildningsdepartementet se en kartläggning av vilken studenthälsovård lärosätena egentligen erbjuder.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"