Artikel


De är den bortglömda riskgruppen

De är den bortglömda riskgruppen

RISKGRUPP. En ny studie visar att vuxna personer med Downs syndrom har en tio gånger högre risk att avlida vid en covidinfektion. Trots detta klassas de inte som riskgrupp av Socialstyrelsen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"