Artikel


Så funkar vårdpersonalens nya krislägesavtal

Så funkar vårdpersonalens nya krislägesavtal

CORONAKRISEN. Ett krislägesavtal som omfattar 1,2 miljoner personer har slutits av Sobona, SKR och de fackliga organisationerna. Fyra kriterier krävs för att aktivera avtalet. Men även med ett avtal på plats medför ett krisläge stora risker för personalen, påpekar Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

Åtta stora regeringsuppdrag ska vara klara idag 

MYNDIGHETER. Coronakrisen till trots pågår statens utvecklingsarbete i bakgrunden. I dag ska flera stora myndigheter som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statskontoret och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys redovisa viktiga uppdrag.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
SKR vill skjuta upp nationella läkemedelslistan

SKR vill skjuta upp nationella läkemedelslistan

HEMSTÄLLAN. Sveriges Kommuner och Regioners ordförande Anders Knape (M) uppmanar regeringen att försöka skjuta upp lagen om en nationell läkemedelslista. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"