Artikel

Statens grepp om landsting och kommuner allt hårdare

Statens grepp om landsting och kommuner allt hårdare

INTERVJU. Kommunerna blir allt mer beroende av statliga pengar samtidigt som de statliga pengarna blir allt mer villkorade. Risken är att man hamnar i ett system där alla förlorar, varnar SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa

Sprutbytesprogram sprider sig över landet

SMITTSKYDD. Det har skett en stor ökning av sprutbytesprogram i landet under mandatperioden. I dag är det endast en handfull landsting som vare sig har eller planerar att starta något program.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa