Artikel


Region Jönköping sliter vidare med politiska förhandlingar

Region Jönköping sliter vidare med politiska förhandlingar

FÖRHANDLINGAR. På måndagen stod det klart att även Region Västernorrland har fått ett politiskt styre på plats. Därmed är Region Jönköpings län sist ut och där går de politiska förhandlingarna "framåt och bakåt".

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa
HD säger nej till husrannsakan i biobank

HD säger nej till husrannsakan i biobank

SEKRETESS. Riksåklagaren får nej från Högsta domstolen. En utredning av en grov misshandel är inte skäl nog för att tillåta husrannsakan i en biobank – trots att provgivaren själv går med på det.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa
Två regioner fortfarande utan nytt styre

Två regioner fortfarande utan nytt styre

FÖRHANDLINGAR PÅGÅR. I veckan föll pusselbitarna på plats i Region Jämtland Härjedalen, men fortfarande är det två regioner som väntar på nytt politiskt styre.

Kræver adgang til Altinget | Vård och Hälsa