Artikel


Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

Facken: Detta saknar sjukvårdsbudgeten

BUDGETPROPOSITION. Trots budgetsatsning på fast läkarkontakt och personalstöd efter coronapressen saknas viktiga bitar, enligt vårdsektorns fackförbund. Strukturella reformer av regionerna och tydligare grepp om kompetensförsörjningen behövs fortfarande.

– Det är viktigt att regioner och kommuner använder pengarna rätt, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

Sverige ordnar EU-lager för sjukvårdsmateriel

BEREDSKAP. Sverige har fått grönt ljus att hysa EU-lager i Kristinehamn, med skyddsutrustning och medicinteknik vid kris. Beredskapslagret ska vara klart inom ett halvår.

– Sverige ligger oerhört väl strategiskt till, säger Anneli Bergholm-Söder, MSB.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Coronakrisen: Danskar är mer oroliga för demokratin än svenskar

Coronakrisen: Danskar är mer oroliga för demokratin än svenskar

DEMOKRATI. Statens ingripande i medborgerliga friheter i spåren av coronakrisen oroar danskar mer än svenskar visar ett forskningsprojekt från Lunds universitet.

– Det är viktigt att upprätthålla självförtroende och transparens, säger forskare Julie Hassing Nielsen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"