Läkemedel


Fortsatt förbud av paracetamol i butiker

FOLKHÄLSA. Försäljningsstoppet för paracetamol i mataffärer utgör ett onödigt hinder anser moderaten Erik Bengtzboe som vill att förbudet upphävs. Men det har Läkemedelsverket inga planer på att göra.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Licensläkemedel kan hämtas ut från valfritt apotek

LÄKEMEDEL. Patienter ska kunna hämta ut licensläkemedel, det vill säga läkemedel som inte är godkända för försäljning, från valfritt apotek enligt ett lagförslag från regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Mindre felmedicinering med apotekare i vårdteamet

LÄKEMEDEL. När apotekare deltar i vården av demens blir läkemedelsbehandlingar både säkrare och bättre. Dessutom halverades risken att patienter återinläggs på grund av felmedicinering, enligt en studie från Umeå Universitet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"