Läkemedel


Vidarkliniken får fem års frist

LÄKEMEDEL. Det blir ingen särreglering för antroposofiska läkemedel, har regeringen beslutat. Men Vidarkliniken får särskilda villkor under en femårig omställningsperiod.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Landstingen betalar olika trots samma läkemedel

UPPHANDLING. Trots identiska produkter kan priserna för läkemedel för olika landsting variera mellan sex till nio procent. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Sverige behöver inga genvägar i lagstiftningen"

SLUTREPLIK. Debatten har kommit långt ifrån sakfrågan anser Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten. I grunden handlar det om att läkemedel är ändamålsenligt om det uppvisar effekt. Ett krav som homeopatiska preparat är undantagna från.