Folkhälsa


Replik:

Replik: "Tobaksfakta skadar folkhälsan"

REPLIK. Den statligt finansierade lobbyorganisationen Tobaksfakta ger förvirrade och kontraproduktiva policyförslag. Om snus vore tillåtet inom EU skulle fler än 300 000 personer kunna undvika sjukdom och förtida död varje år, skriver Patrik Strömer, generalsekreterare för Svenska snustillverkarföreningen.

"Så kan ministrarna minska tobaksbruket"

DEBATT. Ett minskande tobaksbruk är ett ansvar för hela regeringen – alla har ni möjlighet att påverka. Det skriver Göran Boëthius, Tobaksfakta, och Hans Gilljam, Läkare mot tobak, i ett öppet brev med olika uppmaningar till elva av regeringens ministrar.
 

Astma- och Allergiförbundet: Krävs nationellt krafttag

Astma- och Allergiförbundet: Krävs nationellt krafttag

DEBATT. Ett nationellt krafttag behövs för att utbilda fler allergispecialister. Snart finns det inga allergispecialister kvar som kan handleda nya studenter inom denna specialitet, skriver Jonas Binnmyr på Astma- och Allergiförbundet.