Folkhälsa


Folkhälsomyndigheten uppdaterar hiv-strategi

FOLKHÄLSA. Den nationella strategin mot hiv/aids har tio år på nacken. Nu är det hög tid att den uppdateras anser regeringen som ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram nya delmål.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Fem år längre livslängd med utbildning

Fem år längre livslängd med utbildning

FOLKHÄLSA. Fem år. Så många år längre lever i snitt en kvinna som läst vidare efter gymnasiet. Trots att svenskar lever allt längre fortsätter skillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper att öka. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Hbtq-personer drabbas oftare av psykisk ohälsa

Hbtq-personer drabbas oftare av psykisk ohälsa

FOLKHÄLSA. Alkoholmissbruk och allvarliga psykiska sjukdomar är vanligt förekommande hos hbtq-personer visar en studie från Socialstyrelsen. Nu vill RFSL se mer riktade insatser.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Motion för motion

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"