Läkemedelsverket


Debatt: Agera nu för att säkra framtida tillgång till vaccin

Debatt: Agera nu för att säkra framtida tillgång till vaccin

DEBATT. För att säkra vår framtida tillgång till vaccin bör regeringen bedriva ett arbete i två parallella spår, dels ett nationellt och dels ett EU-gemensamt. Mitt budskap är glasklart – agera nu, skriver Johan Hultberg (M). 

Hamstring av läkemedel stoppas 

Hamstring av läkemedel stoppas 

RANSONERING. Efter en hemställan från Läkemedelsverket inför regeringen en begränsning av uttag av läkemedel till max tre månaders förbrukning åt gången. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"