Läkemedelsverket


Skandalkirurg bakom stängda apotek

Skandalkirurg bakom stängda apotek

ANALYS. Läkemedelsverket har stängt två apotek, vars huvudman också är omskriven skandalkirurg. Men att granska de allvarliga brister som tillsynen funnit är omöjligt, då verket sekretessbelägger allt, med hänsyn till "den enskilde", alltså ägaren. Här borde allmänintresset väga tyngst.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Debatt: Stoppa statens iver att höja apotekens avgifter

Debatt: Stoppa statens iver att höja apotekens avgifter

DEBATT. Apoteksbranschen förändras nu snabbt. E-handeln ökar allt mer och samtidigt höjer myndigheterna apoteksavgifterna med 30-50 procent. Det kommer leda till en allt mer pressad apoteksbransch och stängda apotek, skriver företrädare för Kronans apotek.

Debatt: Agera nu för att säkra framtida tillgång till vaccin

Debatt: Agera nu för att säkra framtida tillgång till vaccin

DEBATT. För att säkra vår framtida tillgång till vaccin bör regeringen bedriva ett arbete i två parallella spår, dels ett nationellt och dels ett EU-gemensamt. Mitt budskap är glasklart – agera nu, skriver Johan Hultberg (M).