Claphaminstitutet


"Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride"

DEBATT. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är med som sponsorer av Pride, men deras myndighetsuppdrag riskerar att motverkas av det innehåll som Pride förmedlar, skriver Per Ewert och menar att Stockholm Pride inte är den goda kraft som dess påhejare vill hävda.