Fysioterapeuterna


Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

Fysioterapeuterna JO-anmäler Region Stockholm

UTESLUTNING. När Region Stockholm avregistrerar enskilda fysioterapeuter ur regionsregistret bryter regionen mot lagen. Det anser Fysioterapeuterna, som anmält regionen till Justitieombudsmannen (JO). Längre vårdköer och nedlagda företag är en konsekvens av åtgärderna.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

Ebba Busch: Regeringen måste köra över SKR

DEBATT. Regeringen har äntligen lagt förslag som möjliggör digital vård för fler, men SKR sätter sig på tvären. Vi riskerar enorma vårdköer i spåren av covid-19 om inte regeringen skyndsamt kör över SKR. Det skriver Ebba Busch och Acko Ankarberg Johansson (KD) tillsammans med Privatläkarföreningen och Fysioterapeuterna.

"Viktigt att förstå konsekvenserna av isoleringen"

DEBATT. Det krävs en handlingsplan för att minimera konsekvenser av besöksförbud och social isolering för äldre på äldreboende. Det skriver två professorer från Umeå universitet tillsammans med Ida Kåhlin och Stefan Jutterdal.