Vårdförbundet


Sjuksköterskor får inte vara med i Äldreomsorgslyftet

Sjuksköterskor får inte vara med i Äldreomsorgslyftet

ÄLDREOMSORGSLYFTET. Socialstyrelsen får i regeringsuppdrag att betala ut 462 miljoner för utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Vårdförbundet är kritiska till att sjuksköterskor inte inkluderas i satsningen.

– Hälso- och sjukvårdskompetensen inom äldreomsorgen är alldeles för låg, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"