Astma och allergiförbundet


Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal

Astma- och allergiförbundet: Krisen inom allergivården är katastrofal

DEBATT. Astma och Allergiförbundet skriver att allergiker drabbas på grund av att allergimottagningar läggs ner och att det finns en rejäl brist på allergologer. Förbundet vill se krafttag från Hälso- och sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L) i Stockholm för att bryta den pågående utvecklingen.

"Rätten till rökfria utemiljöer behöver regleras" 

DEBATT. Passiv rökning och andras tobaksrök är ett folkhälsoproblem – även utomhus. I väntan på en ny lagstiftning bör kommuner och markägare gå före och införa förbud i vissa offentliga miljöer, skriver Astma- och Allergiförbundet och Unga Allergiker i samband med "Tobaksfria veckan".