Riksförbundet attention


Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

DEBATT. Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler.

"Dags för ett elevperspektiv i skoldebatten"

DEBATT. Inkluderingsdebatten behöver breddas och diskrimineringsarbetet i skolan måste utgå från att det alltid kommer att finnas elever med funktionsnedsättningar i alla skolor, skriver ordföranden från tio olika funktionshindersorganisationer.

Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad

Debatt: Anpassningar för eleverna gör stor skillnad

DEBATT. Skolledare och huvudmän, bristerna i skolpersonalens grundutbildning gör att ni själva måste se till att tillräcklig kunskap om neuropsykriatiska funktionsnedsättningar (NPF) finns. Gör som Norrtälje – skaffa er den, det skriver Anki Sandberg, Lars Berge-Kleber och Sven Bölte.