Funktionsnedsatta


Eliasson (L): De fyra målen är inskrivna i regleringsbrevet

Eliasson (L): De fyra målen är inskrivna i regleringsbrevet

SLUTREPLIK. Det är närmast en absurd känsla att som riksdagsledamot och lagstiftare debattera mot en statlig myndighet. Riksdagen har bestämt att det finns fyra specifika mål för funktionshinderspolitiken, skriver Bengt Eliasson (L). 

Debatt: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

Debatt: Använd de utlovade pengarna till ett LSS-lyft

DEBATT. Trots Socialstyrelsens rekommendationer saknar baspersonal inom LSS-verksamhet fortfarande viktiga kunskaper. S, MP, C och L behöver prioritera denna grupp i enlighet med januariöverenskommelsens utlovade investeringar.