Kompetensförsörjning


SKL: Psykiskt sjuka behöver arbete och sysselsättning

SKL: Psykiskt sjuka behöver arbete och sysselsättning

PSYKISK OHÄLSA. Att få ut personer med allvarlig psykisk sjukdom i arbete och sysselsättning borde vara ett prioriterat område för regeringen, anser SKL. Anpassade arbetsplatser, tolerant bemötande och stöd skapar goda möjligheter för återhämtning, enligt Riksförbundet för social och mental hälsa.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"