Kompetensförsörjning


Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi

Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi

INTERVJU. Kommun-Sveriges nestor Anders Knape (M) ogillar svepande omdömen och vill vänta med att peka ut syndabockar för smittspridning av covid-19. För Altinget berättar han om påskens myndighetsskandal, bemanningsproblematik och om arbetslöshetens worst case scenario.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Sjuksköterskor får inte vara med i Äldreomsorgslyftet

Sjuksköterskor får inte vara med i Äldreomsorgslyftet

ÄLDREOMSORGSLYFTET. Socialstyrelsen får i regeringsuppdrag att betala ut 462 miljoner för utbildning av undersköterskor och vårdbiträden. Vårdförbundet är kritiska till att sjuksköterskor inte inkluderas i satsningen.

– Hälso- och sjukvårdskompetensen inom äldreomsorgen är alldeles för låg, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Vården är komplex – ska inte delas upp"

DEBATT. Det kommer finnas ett behov av att på alla sätt stödja och stärka kommunernas beredskap så att de kan ge personalen möjlighet att utföra god vård och nära vård. Det skriver Ami Hommel och Johanna Ulfvarson, Svensk sjuksköterskeförening.