Elevhälsa


Debatt: Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet

Debatt: Vänd utvecklingen kring barns inaktivitet

DEBATT. Flera studier visar att många unga rör sig mindre än de 60 minuter per dag som rekommenderas av WHO. Det måste till politiska beslut som vänder utvecklingen, skriver ordförande för SKL Anders Knape, Carolina Klüft vid Generation pep, med fler. 

"Ni har fått er chans – unga förtjänar bättre psykisk hälsa"

REPLIK. Grön ungdom har haft chansen att trycka på sitt parti att försöka lösa en av vår tids största folksjukdomar. Istället har Miljöpartiet valt att skära ned på den psykiatriska vården med 90 miljoner, skriver Moderat skolungdoms riksordförande Dalila Alibasic.

Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots

Debatt: Ändra skollagen – elevhälsan ska agera vårdlots

DEBATT. Skriv in i skollagen att psykisk och psykosocial hälsa ska inkluderas i elevhälsans hälsokontroller. Vi vill att elevhälsan agerar vårdlots och stänger den fallucka som finns mellan elevhälsan och den övriga vården i dag, skriver Grön ungdom.