Elevhälsa


"Skolsköterskors chefer har otillräcklig kunskap om vårdgivaransvaret"

DEBATT. Det är en stor kvalitetsbrist att chefer inte har tillräcklig kunskap om skolsköterskans uppdrag. Dessutom är variationen i bemanning stor mellan kommuner och skolor vilket bidrar till en olikvärdig elevhälsa, skriver ordförande för Riksföreningen för skolsköterskor.