Försäkringskassan


"Ardalan Shekarabi måste göra mer för barn med autism"

DEBATT. Försäkringskassans hantering av omvårdnadsbidraget till familjer med barn som har en funktionsnedsättning brister. Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) måste snabbt utreda och sätta in åtgärder, skriver Autism- och aspergerförbundet.

Barnfattigdomen i Sverige ökar

Barnfattigdomen i Sverige ökar

BARNFATTIGDOM. Enligt en EU-rapport ökar barnfattigdomen i Sverige medan den sjunker inom övriga EU. Uppgifter från Försäkringskassan visar att nästan var tionde barnhushåll har låg inkomststandard. Enligt Rädda barnen saknas en adekvat familjepolitik.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"