Socialdepartementet


Besöksförbudet på äldreboenden upphör

Besöksförbudet på äldreboenden upphör

REKOMMENDATIONER. Den 1 oktober upphör besöksförbudet på svenska äldreboenden. Socialstyrelsen tar fram checklistor för hur säkra besök ska gå till. Risk för smittspridning kvarstår dock, enligt Johan Carlsson, Folkhälsomyndigheten.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Så ska sjukskrivningar bland vårdpersonal följas upp

Så ska sjukskrivningar bland vårdpersonal följas upp

SJUKSKRIVNINGAR. Karolinska institutet (KI) får i uppdrag att göra en långtidsuppföljning av det så kallade lärarprojektet. Syftet är att se hur hälso- och sjukvårdspersonal snabbare kan återgå till arbete efter en långtidssjukskrivning.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"