Vårändringsbudget 2018


Så satsar regeringen på vården i budgeten

Så satsar regeringen på vården i budgeten

EKONOMI. I vårändringsbudgeten får landstingen och den kommunala omsorgen en stor del av de nya pengarna som föreslås. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa" 1

Vårdsatsning för tillgänglig vård

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår en satsning på 400 miljoner kronor till kortare vårdköer i vårändringsbudgeten. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa" 1