Funktionsnedsättning


SCB ska täppa till lucka i statistiken

SCB ska täppa till lucka i statistiken

UPPFÖLJNING. Statistiska centralbyrån får i uppdrag av regeringen att ta fram statistik om levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning. Funktionsrätt Sverige välkomnar uppdraget, men påminner om att det är grupper som kan vara svårare att nå än andra.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"