Funktionsnedsättning


Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

Debatt: Nationell anhörigstrategi måste omfatta alla anhöriga

DEBATT. Att en anhörigstrategi inte omfattar stora anhöriggrupper är orimligt. Vi undrar om regeringen har förstått anhörigas kamp för rätt insatser, skriver Riksförbundet attention, Funktionsrätt Sverige, Anhörigas riksförbund, med fler.

Försäkringskassan: Eliasson (L) ger en felaktig bild

Försäkringskassan: Eliasson (L) ger en felaktig bild

REPLIK. Bengt Eliasson (L) målar upp en felaktig bild av en godtycklig handläggning, något som inte stämmer. Det är lagen, och inget annat, som reglerar rätten till ersättning, skriver Andreas Larsson från Försäkringskassan.