Riksdagsarbete


Fem vårdfrågor där socialutskottet vill se resultat

Fem vårdfrågor där socialutskottet vill se resultat

RIKSDAGSARBETE. Socialutskottet ringar in akutsjukvård, valfrihet, journalsystem och patientdatalagen som viktiga områden för regeringens hälso- och sjukvårdspolitik och anser att riksdagen bör rikta totalt fem uppmaningar till regeringen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"