KDU


"KDU hamnar fel i sina förslag till missbruksvården"

REPLIK. Det KDU:s Eric Dicksson förespråkar är moralistisk sjukvård. Det bygger på en idé om att det inte är värt att lägga samhällets resurser på att förebygga sjukdomar och dödlighet bland drogbrukare då målet ska vara ett narkotikafritt samhälle, skriver Johan Svensson, Piratpartiet.

KDU: Missbruksvård med fokus på människan

KDU: Missbruksvård med fokus på människan

DEBATT. Vi vill värna den restriktiva narkotikapolitiken. Vår vision är en missbruksvård med mål om absolut narkotikanykterhet där människan sätts i centrum, skriver Eric Dicksson, Kristdemokratiska ungdomsförbundet.
 

KDU: Undersök orsakerna till ungas psykiska ohälsa

KDU: Undersök orsakerna till ungas psykiska ohälsa

DEBATT. Den psykiska ohälsan bland barn och unga har ökat i Sverige sedan 1980-talet. KDU vill därför se en bred utredning för att kartlägga och undersöka orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland unga, skriver KDU:s förbundsordförande Christian Carlsson.