SKR


SKR: Kraftsamling för psykisk hälsa – ett radikalt perspektivskifte

SKR: Kraftsamling för psykisk hälsa – ett radikalt perspektivskifte

DEBATT. Det krävs ett omfattande reformarbete och en kraftsamling där hela samhället sluter upp för att öka psykisk hälsa. Pandemin och dess svåra konsekvenser gör det här arbetet än mer nödvändigt. Det skriver Anders Knape (M) och Ing-Marie Wieselgren från SKR. 

Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi

Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi

INTERVJU. Kommun-Sveriges nestor Anders Knape (M) ogillar svepande omdömen och vill vänta med att peka ut syndabockar för smittspridning av covid-19. För Altinget berättar han om påskens myndighetsskandal, bemanningsproblematik och om arbetslöshetens worst case scenario.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

FHM ville tidigt se provtagning inom äldreomsorgen

CORONA. Provtagningen i äldreomsorgen har gått trögt, men enligt Karin Tegmark Wisell, Folkhälsomyndigheten (FHM), har detta lyfts fram som prioriterat av myndigheten hela tiden. Hon avfärdar också kritiken om att Sverige inte tillvaratagit möjligheten att studera smittspridning i skolorna.