LRF


Är en antibiotikaskatt på kött genomförbar?

Är en antibiotikaskatt på kött genomförbar?

DJURSKYDD. Miljöpartiets förslag att införa en skatt på det kött som produceras med rutinmässig användning av antibiotika får kritik för att vara ogenomförbar. Men MP ser möjligheter för att skatten skulle klara av EU-granskning.