Civilsamhälle


V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

DEBATT. Fler personer med funktionsnedsättning måste kunna delta i idrottslivet. Vänsterpartiet vill bland annat införa ett statligt miljardstöd till kommuner eller föreningar för att investera i tillgängliga idrottshallar, skriver Vasiliki Tsouplaki (V).

"Statsbidraget är fastlåst i ett föråldrat regelverk"

DEBATT. Om våra organisationer ges för dåliga ekonomiska förutsättningar är vi snart beroende av välgörenhet. När pandemin är över måste finansieringen av funktionshinderrörelsen säkerställas, skriver Rasmus Isaksson från organisationen DHR.