Civilsamhälle


"Statsbidraget är fastlåst i ett föråldrat regelverk"

DEBATT. Om våra organisationer ges för dåliga ekonomiska förutsättningar är vi snart beroende av välgörenhet. När pandemin är över måste finansieringen av funktionshinderrörelsen säkerställas, skriver Rasmus Isaksson från organisationen DHR.