Civilsamhälle


Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride

Våga diskutera de destruktiva inslagen i Pride

DEBATT. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är med som sponsorer av Pride, men deras myndighetsuppdrag riskerar att motverkas av det innehåll som Pride förmedlar, skriver Per Ewert och menar att Stockholm Pride inte är den goda kraft som dess påhejare vill hävda.