Familj


MP: Ett tredje juridiskt kön är en frihetsreform

MP: Ett tredje juridiskt kön är en frihetsreform

DEBATT. Vi vill ta bort 18-årsgränsen för att få byta juridiskt kön. Vi ser även införandet av ett tredje juridiskt kön som en viktig frihetsreform, skriver Niclas Malmberg (MP), som vill ha en modernare lag för könstillhörighet. 

Ris och ros när regeringen moderniserar föräldraskap

Ris och ros när regeringen moderniserar föräldraskap

FÖRÄLDRASKAP. Regeringen vill modernisera reglerna kring föräldraskap och assisterad befruktning. Men RFSL anser regeringen borde ha vågat gå längre i sitt lagförslag.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

SKL: Så mycket ska ägg- och spermiedonatorer ha

FERTILITET. Sveriges kommuner och landsting har nu tagit fram ett rekommenderad ersättning till kvinnor som donerar ägg och män som donerar sperma. Nu är det upp till landstingen att bestämma om de anser att ersättningen ska bli enhetlig över landet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"