Budget 2017


Assistansersättning höjs mindre än väntat:

Assistansersättning höjs mindre än väntat: "Skandal"

BUDGET 2017. Regeringens höjning för assistansersättningen i årets budget är lägre jämfört med vad som utlovats 2016. Sänkningen möts av kritik från Vårdföretagarna.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Juristkritik stoppar inte tandförslag

BUDGET. Lagförslaget om gratis tandvård för unga var för knapphändigt för att ens kunna granskas, ansåg Lagrådet. Men regeringen går ändå vidare med lagändringen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Forskningspengar till klimat och sjukvård

BUDGET. Regeringen vill öka forskningsanslagen inom det som man kallar stora samhällsutmaningar. Det är hälsa och livsvetenskap, klimat, digitalisering, och hållbart samhällsbyggande.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"