Barnmorskeförbundet


Förlossningsvård och covid-19:

Förlossningsvård och covid-19: "Kvinnor ligger ensamma"

FÖRLOSSNING. Enligt Barnmorskeförbundet lämnar många nyförlösta kvinnor sjukhusen för tidigt på grund av smittrisk och partnern får inte närvara under vårdbesök. Personalsituationen inom förlossningsvården är ansträngd, enligt Socialstyrelsen.

Barnmorskeförbundet kan bli eget fack

KORTNYTT. Yrkesföreningen Barnmorskeförbundet ska ta ställning till att bilda en egen fackförening vid en extra förbundsstämma i november. En enkät bland medlemmarna visar att en majoritet i så fall skulle överge Vårdförbundet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"