Kvinnohälsa


Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

Debatt: Offentlig sektor sämst på hälsofrämjande arbetsliv

DEBATT. Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt uttalade är problemen inom offentlig sektor. De som bär Sveriges välfärd på sina axlar ska inte behöva bli sjuka av sitt arbete, skriver Ida Kåhlin.

Snusning ökar risken för plötslig spädbarnsdöd

KORTNYTT. Risken för plötslig spädbarnsdöd är högre om mamman snusat under graviditeten, visar en rapport från Hjärt-Lungfonden.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"