Kvinnohälsa


Kvinnors dubbla ansvar ger ökad dödlighet

Kvinnors dubbla ansvar ger ökad dödlighet

RAPPORT. Livslängden förkortas och den stressrelaterade dödligheten ökar för kvinnor som har ett dubbelt ansvar för arbete och familj. Mödrar till tvillingar är särskilt utsatta. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Fysisk distansering riskerar minska jämlik hälsa"

DEBATT. Information om covid-19 distribueras till olika språkgrupper på olika sätt. Det är bra men vi måste se till att alla nyanlända får en obligatorisk samhälls- och hälsointroduktion, skriver Solvig Ekblad, ledamot i medicinska expertgruppen 1.6&2.6 miljonerklubben.

Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

Så slår coronakrisen mot samhällets utsatta

KRISSTÖD. En stor del av den ideella stödverksamheten till utsatta barn, kvinnor och personer med psykisk ohälsa stängs ner på grund av sjukdom och smittorisk. Altinget har frågat tre stora stödorganisationer vad som krävs för att skydda redan utsatta.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"