Vinster i välfärden


De ideologiska reformerna som dök

De ideologiska reformerna som dök

KOMMENTAR. Regeringen ägnade mycket tid åt starkt ideologiska – och parlamentariskt dödsdömda – vårdpolitiska frågor i början av mandatperioden. Riksdagens nej till förbud mot vinster i välfärden kan ses som periodens efterbörd. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"