Vinster i välfärden


De ideologiska reformerna som dök

De ideologiska reformerna som dök

KOMMENTAR. Regeringen ägnade mycket tid åt starkt ideologiska – och parlamentariskt dödsdömda – vårdpolitiska frågor i början av mandatperioden. Riksdagens nej till förbud mot vinster i välfärden kan ses som periodens efterbörd. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Debatt:

Debatt: "Vinster och kvalitet hänger samman"

DEBATT. Under våren avser regeringen att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett djupt oroande ställningstagande, skriver Lauri Nevonen, vd Praktikertjänst psykiatri.