Vinster i välfärden


Hon vill se mer vård och mindre vinster

Hon vill se mer vård och mindre vinster

INTERVJU. Hon vill skrota vinster i välfärden, göra vården mer jämlik i hela landet och förbättra arbetsmiljön så att vårdpersonalen stannar. Hälsa är definitivt en klassfråga, enligt Vänsterpartiets Karin Rågsjö. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
De ideologiska reformerna som dök

De ideologiska reformerna som dök

KOMMENTAR. Regeringen ägnade mycket tid åt starkt ideologiska – och parlamentariskt dödsdömda – vårdpolitiska frågor i början av mandatperioden. Riksdagens nej till förbud mot vinster i välfärden kan ses som periodens efterbörd. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"