Intervju


"Under förra regeringen hade vi åtminstone debatt"

HBTQ. Till sist kom beskedet från regeringen om ersättning till tvångssteriliserade transpersoner. Men i övrigt går det långsamt framåt på hbtq-området inom vård- och hälsopolitiken, anser RFSL:s avgående förbundsordförande och vice förbundsordförande Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Hägglund: Sjukvården bättre i statlig regi

Hägglund: Sjukvården bättre i statlig regi

INTERVJU. En mer jämlik vård och ett bättre utnyttjande av sjukvårdens resurser. Det är några av fördelarna om ansvaret för sjukvården flyttades över till staten, anser före detta socialministern Göran Hägglund.

Westerholm vill ha mer tvärpolitiskt samarbete

Westerholm vill ha mer tvärpolitiskt samarbete

INTERVJU. Det behövs mer samarbeten över parti- och blockgränser och dessutom utgör det kommunala självbestämmandet ett hinder för vården och måste ses över. För Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, finns det många frågor att fortsätta driva.