e-hälsa


"Behövs kunskap om vad digitalisering innebär"

DEBATT. Vi har ett gemensamt ansvar för att övergången till en digital hälso- och sjukvård ska bli säker – lagmässigt, juridiskt, och etiskt. Det skriver Svensk sjuksköterskeförening. 

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

DEBATT. För våra medarbetare inom vården innebär det en osäker arbetssituation när man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, skriver Margareta Fransson (MP) som välkomnar handlingsplanen för Vision e-hälsa.

Handlingsplan för Vision e-hälsa 2025 fastställd

KORTNYTT. Regeringen har tillsammans med SKL fastställt en handlingsplan som ska bidra till att Sverige uppnår målet om att bli bäst i världen på e-hälsa – Vision e-hälsa 2025.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"