e-hälsa


MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

MP: Vision e-hälsa skapar en patientsäker vård

DEBATT. För våra medarbetare inom vården innebär det en osäker arbetssituation när man inte vet om man har tillgång till rätt information i rätt tid, skriver Margareta Fransson (MP) som välkomnar handlingsplanen för Vision e-hälsa.

Handlingsplan för Vision e-hälsa 2025 fastställd

KORTNYTT. Regeringen har tillsammans med SKL fastställt en handlingsplan som ska bidra till att Sverige uppnår målet om att bli bäst i världen på e-hälsa – Vision e-hälsa 2025.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

E-hälsomyndighetens register och it-funktioner flyttas

MYNDIGHETSFLYTT. Om två år ska stora delar av E-hälsomyndigheten ha flyttat från Stockholm till Kalmar. Men avdelningen som samordnar regeringens satsning på e-hälsa berörs inte.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"