Vårbudget 2016


IVO får förstärkning med löfte om mer

IVO får förstärkning med löfte om mer

BUDGET. Inspektionen för vård och omsorg får gehör från regeringen för sina rop efter ökade anslag. I år får myndigheten tio extra miljoner samt lovande signaler inför 2017.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"