Budgetunderlag


Socialstyrelsen vill få mer frihet

Socialstyrelsen vill få mer frihet

BUDGET. Socialstyrelsens generaldirektör Olivia Wigzell vill få mer frihet att disponera anslagen under nästa år. Men påpekar samtidigt att det vore önskvärt om det inte sker till priset av en tiondels sänkning av anslagen – vilket var fallet inför år 2016.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

Platsbrist på HVB-hem flaskhals för slutenvården

OMSORG. Den höga belastningen på HVB-hemmen är en flaskhals för slutenvården. Nu ber Statens institutionsstyrelse (SiS) om högre anslag för att öka kapaciteten på sin verksamhet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
IVO vill behålla extrapengar

IVO vill behålla extrapengar

TILLSYN. Ökningen av ensamkommande flyktingbarn sätter hård press på Inspektionen för vård och omsorg. Myndigheten begär fortsatt förstärkta anslag under de kommande tre åren.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"