Statsbidrag


NSPH: Staten måste satsa mer på personliga ombud

NSPH: Staten måste satsa mer på personliga ombud

DEBATT. Personliga ombud utför en viktig uppgift och når de mest utsatta, men den statliga finansieringen släpar efter. Kungsbacka kommun har redan beslutat att lägga ner sina personliga ombud. Ökad statlig finansiering krävs, skriver företrädare för Nationell samverkan för psykisk hälsa.

"Statsbidraget är fastlåst i ett föråldrat regelverk"

DEBATT. Om våra organisationer ges för dåliga ekonomiska förutsättningar är vi snart beroende av välgörenhet. När pandemin är över måste finansieringen av funktionshinderrörelsen säkerställas, skriver Rasmus Isaksson från organisationen DHR.