Statsbidrag


Riktade statsbidrag minskar

Riktade statsbidrag minskar

VÅRBUDGET. Regeringen minskar de kritiserade riktade statsbidragen. Men merparten av minskningen beror på minskat flyktingmottagande och Sveriges kommuner och landsting ser många problem med bidragen.

Prognos: Riktade statsbidrag minskas med 35 miljarder

Prognos: Riktade statsbidrag minskas med 35 miljarder

STYRNING. Regeringen minskar prognosen för riktade statsbidrag och ökar de generella bidragen. SKL:s chefsekonom Annika Wallenskog välkomnar regeringens satsning men tror att det kan bli svårt.