Statsbidrag


"Statsbidraget är fastlåst i ett föråldrat regelverk"

DEBATT. Om våra organisationer ges för dåliga ekonomiska förutsättningar är vi snart beroende av välgörenhet. När pandemin är över måste finansieringen av funktionshinderrörelsen säkerställas, skriver Rasmus Isaksson från organisationen DHR. 

Regeringen slopar rapporteringskrav för vårdsatsningar

Regeringen slopar rapporteringskrav för vårdsatsningar

REDOVISNING. Regeringen har tillfälligt slopat rapporteringskravet för kommuner och regioner inom vissa vårdsatsningar. Socialutskottets ordförande Acko Ankarberg (KD) är positiv men orolig över den växande vårdskulden.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"