Budget


Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten

Riksrevisionen granskar öppna jämförelser av socialtjänsten

GRANSKNING. Trots kritik använder Socialstyrelsen och regeringen öppna jämförelser (ÖJ) av socialtjänstens verksamhet. Enligt Riksrevisionen finns en risk för felaktiga slutsatser och myndigheten gör nu en granskning. SKR ser nationella kvalitetsregister som en lösning på problemet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"