Budget


Detta tycker landstingsråden om budgeten

Detta tycker landstingsråden om budgeten

BUDGET. Det är gott om miljarder i regeringens budgetproposition. Landstingsråden är nöjda över det rejäla tillskottet, men flera påpekar att regeringens problembeskrivning inte stämmer för hela landet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"