Miljöpartiet


Roks: Bristande finansiering från kommuner ger allvarliga konsekvenser

Roks: Bristande finansiering från kommuner ger allvarliga konsekvenser

REPLIK. Kvinnojourer är just nu på väg att stänga på grund av bristande finansiering från kommunernas sida. Centrala delar missas i de åtgärder jämställdhetsminister Åsa Lindhagen (MP) presenterar, skriver Jenny Westerstrand och Maja Ahrman från Roks.

MP: Riv hinder som står i vägen för en stark svensk forskning

MP: Riv hinder som står i vägen för en stark svensk forskning

DEBATT. Färre vårdskador, lägre vårdkostnader och en mindre mängd läkemedel i naturen är några av fördelarna med precisionsmedicin. För att komma längre måste vi tillgängliggöra och dela data, skriver MP:s Mats Berglund och Pernilla Stålhammar.

"Dags att låta insatser till personer med beroende baseras på evidens"

DEBATT. Missbrukspolitiken har under allt för lång tid präglats av moralism. Det är dags att låta insatser till personer med beroende baseras på evidens, snarare än känsloargument. Det skriver regionråden Malena Ranch (MP) och Malin Sjöberg Högrell (L), Region Uppsala.