Vänsterpartiet


Blandat mottagande för kömiljard i ny kostym

Blandat mottagande för kömiljard i ny kostym

VÅRDÖVERENSKOMMELSE. När socialminister Lena Hallengren (S) och SKL:s Marie Morell (M) presenterade sjukvårdssatsningar för nästan tio miljarder kronor hamnade den nya kömiljarden i centrum. Reaktionerna på kömiljardens återkomst är blandade.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Stryk kömiljarden och satsa på personalen"

DEBATT. Kömiljarden är ingen lösning på vårdens problem. Sverige har ingen vårdkris, utan en personalkris, skriver Vänsterpartiets Karin Rågsjö som anser att enda vägen framåt för en stabil hälso- och sjukvård är satsningar på personalen