Vänsterpartiet


V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

V: Skapa möjligheter till idrottande för alla

DEBATT. Fler personer med funktionsnedsättning måste kunna delta i idrottslivet. Vänsterpartiet vill bland annat införa ett statligt miljardstöd till kommuner eller föreningar för att investera i tillgängliga idrottshallar, skriver Vasiliki Tsouplaki (V).