Budget 2016


"Ny" miljard till vården

VÅRD. Satsningar på fri mammografi, fri öppenvård för personer över 85 år och en professionsmiljard. Det ingår i hälso- och sjukvårdsbudgeten som riksdagen på tisdagen klubbade.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

1,5 miljarder extra till landstingen

BUDGET. Kalmar landsting får störst tillskott per invånare och Gotland minst. Totalt fördelar regeringen 1,5 miljarder kronor extra till landstingen det här året med anledning av flyktingsituationen.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Mindre fria pengar till landsting och kommuner

Mindre fria pengar till landsting och kommuner

LANDSTING. Sveriges kommuner och landsting värjer sig mot att staten försöker detaljstyra och vill se lägre andel riktade statsbidrag. Men regeringen går motsatt väg och planerar för en kraftig ökning av de riktade bidragen de kommande åren.