Kristdemokraterna


Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona

Lokala KD-toppar: Äldre möter fler risker än bara corona

DEBATT. Vi vill att kommun, region och stat tillsammans tar krafttag för att öka den sociala verksamheten för äldre. Det är dags att betala tillbaka omsorgsskulden. Det skriver 19 företrädare för Kristdemokraterna i Stockholmsregionen.

KD: Ledamöterna vill hitta riktiga lösningar

KD: Ledamöterna vill hitta riktiga lösningar

DEBATT. Socialutskottet har lyckades få stor samsyn på flera politikområden. Bland annat har utskottet arbetat fram förslag till lagändringar i syfte att stärka barnets ställning, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet.