Kristdemokraterna


KD: Ledamöterna vill hitta riktiga lösningar

KD: Ledamöterna vill hitta riktiga lösningar

DEBATT. Socialutskottet har lyckades få stor samsyn på flera politikområden. Bland annat har utskottet arbetat fram förslag till lagändringar i syfte att stärka barnets ställning, skriver Acko Ankarberg Johansson (KD), ordförande i socialutskottet. 

KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

KD: Digitala besök hos elevhälsovården viktigare än någonsin

DEBATT. Coronaviruset skapar stor oro hos barn och en väl utvecklad elevhälsovård främjar det förebyggande arbetet med psykisk ohälsa. Hjälpen ska finns där barnen är, skriver Acko Ankarberg Johansson, Pia Steensland och Cecilia Engström (KD).