Upphandling


Landsting kan få böter för liktransporter

UPPHANDLING. Ett och samma taxibolag har transporterat avlidna åt Norrbottens läns landsting för över en miljon kronor. Men landstinget har inte upphandlat tjänsten och riskerar nu att få betala böter.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Landstingen betalar olika trots samma läkemedel

UPPHANDLING. Trots identiska produkter kan priserna för läkemedel för olika landsting variera mellan sex till nio procent. Det visar en ny rapport från Konkurrensverket.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"