Sverigedemokraterna


SD:

SD: "Sluta bortprioritera vanligt folk i sjukvården"

DEBATT. När socialminister Lena Hallengren (S) vill utveckla särskilda sjukvårdsinsatser för barn i särskilt utsatta områden missar hon det fundamentala målet med hälso- och sjukvårdslagstiftningen – en vård på lika villkor för hela befolkningen. Det skriver Sverigedemokraternas Gabriel Kroon och Per Ramhorn.

KD och SD vill inte att EU verkar för fri abort

KD och SD vill inte att EU verkar för fri abort

VALKOMPASS. KD har flest kandidater som tycker det är ett dåligt förslag att EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort. SD kommer på en andra plats.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"