Arbetsmiljö


Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

Tillsynen på covid-utsatta arbetsplatser ska skärpas

TRYGGHET. Arbetsmiljöverket ska skärpa tillsynen på arbetsplatser där personalen riskerar att smittas av covid-19. OFR vill att arbetsskadeförsäkringen ska ändras och ge 100 procent ersättning till de som smittas i tjänst. Positivt, tycker Tandläkarförbundet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Lågutbildad vårdpersonal vägrades skyddsutrustning

Lågutbildad vårdpersonal vägrades skyddsutrustning

ARBETSMILJÖ. Arbetsgivare svek både personal och äldre på många äldreboenden under första hälften av coronapandemin, visar en ny rapport. Lågutbildade biträden och lokalvårdare har systematiskt nekats skyddsutrustning som istället gått till välutbildade kollegor.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

"Uppvärdera yrkeserfarenheten hos tandsköterskor"

DEBATT. Pandemin visar hur viktigt det är med hög kompetensnivå i tandsköterskeyrket. Det skriver Vision, Unionen och STF som menar att vårdgivare nu måste uppvärdera yrkeserfarenheten.