Äldreomsorg


Socialstyrelsen: Stora brister i demensvården

KORTNYTT. Socialstyrelsens utvärdering om demensvården visar på brister, bland annat ökar förskrivningen av antipsykosmedel. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"

Multisjuka äldre mår sämre hemma än på boende

KORTNYTT. Socialstyrelsens årliga undersökning av multisjuka visar att de som bor hemma mår sämre än de som bor på särskilt boende. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"