Äldreomsorg


Socialstyrelsen: Stora brister i demensvården

KORTNYTT. Socialstyrelsens utvärdering om demensvården visar på brister, bland annat ökar förskrivningen av antipsykosmedel. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"