Omsorg


SPF: Oacceptabelt att åldersdiskriminering tillåts fortgå

SPF: Oacceptabelt att åldersdiskriminering tillåts fortgå

DEBATT. Åldersdiskriminering i vård och omsorg måste upphöra omgående. Avgiftsfri screening bör gälla alla, oavsett ålder. Även äldre måste ha rätt till goda levnadsvillkor inom Socialtjänstlagen, skriver Gösta Bucht vid SPF Seniorerna.

Här är Socialdemokraternas förslag för välfärden

KORTNYTT. Motverka ofrivillig ensamhet med omsorgskontakt i hemtjänsten, satsa på idrott för äldre och arbeta nära folkrörelserna - Så lyder Socialdemokraternas tryghetspaket för äldre. 

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Få vårdutredningar före valet

Få vårdutredningar före valet

UTREDNINGAR. Socialminister Annika Strandhäll (S) har satt flera stora utredningsbollar i rullning, men det är få utredningar som blir helt klara före valet.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"