Narkotika


Ted Goldberg:

Ted Goldberg: "Forska fram en ny narkotikapolitik"

DEBATT. Tiden är mogen att lämna den verklighetsfrämmande "visionen" om ett narkotikafritt samhälle bakom oss. Istället bör vi anamma ett vetenskapligt förhållningssätt där narkotikapolitiska åtgärder prövas och noga utvärderas, skriver Ted Goldberg, professor emeritus i sociologi.