Liberalerna


L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

L i Sollentuna: Privata verksamheter minst lika bra som kommunala

DEBATT. Vi kommer arbeta för att Sollentunas invånare fortsatt ska kunna välja mellan kvalitativa välfärdstjänster från olika utförare. Privata aktörer har en självklar roll att fylla, skriver Anna-Lena Johansson och Anders Manell (L), Sollentuna kommun.

L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig

L: Det finns inte tid för alla regioner att samordna sig

DEBATT. För att säkra den nationella tillgången på läkemedel tar vi nu ett nationellt ansvar. Vi kommer att köpa in kritiskt viktiga läkemedel som övriga regioner kan beställa. Det skriver de liberala regionråden för Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland tillsammans med riksdagsledamot Lina Nordquist (L).

L: Oacceptabelt att svenska spädbarn kan födas rättslösa

L: Oacceptabelt att svenska spädbarn kan födas rättslösa

DEBATT. Den juridiska ställningen för barn som föds genom värdmödraskap utomlands måste förändras. Det är inte rimligt att dessa barn under sina första månader är föräldralösa, statslösa och rättslösa. Det skriver tre liberala riksdagsledamöter.