Liberalerna


Blandat mottagande för kömiljard i ny kostym

Blandat mottagande för kömiljard i ny kostym

VÅRDÖVERENSKOMMELSE. När socialminister Lena Hallengren (S) och SKL:s Marie Morell (M) presenterade sjukvårdssatsningar för nästan tio miljarder kronor hamnade den nya kömiljarden i centrum. Reaktionerna på kömiljardens återkomst är blandade.

Kräver tillgång till Altinget | Vård och Hälsa"
Liberala studenter: Aborträtten ska gälla inom hela EU

Liberala studenter: Aborträtten ska gälla inom hela EU

DEBATT. Abortmotståndare är strategiska och vill göra EU till sin arena. Bara EU-länder som fullt ut respekterar grundläggande fri- och rättigheter bör kunna få EU-bidrag, skriver Liberala studenter. 

L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas

L: EU, ingrip när kvinnors rättigheter hotas

DEBATT. EU bör kanalisera bistånd via organisationer som arbetar för att främja sexuella och demokratiska friheter. Då hamnar inte bistånd hos korrupta makthavare, skriver Said Abdu (L) och Cecilia Elving (L).